TABELA ROZMIARÓW

Poniższa tabela rozmiarów obuwia, została opracowana na podstawie Międzynarodowej tabeli rozmiarów i stanowi wskazówkę mogącą pomóc Ci przy wyborze rozmiaru.

Obecnie, dysponujemy wyłącznie rozmiarami pełnymi, bez połówek.